Najobľúbenejšie príspevky v roku 2016

Milé naše čitateľky,

rada by som vám popriala všetko len to najlepšie do nového roku 2017! Nech je lepší ako rok 2016 a plný šťastných okamihov, tvorivých chvíľ, splnených snov, pracovných úspechov a láskyplných momentov s rodinou. 🙂

Pri príležitosti prvého dňa v novom roku by som vám chcela zrekapitulovať TOP 10 najobľúbenejších príspevkov v roku 2016, aby ste si mohli skrášliť nedeľu a pri príjemnom čítaní vypili kávičku a zahryzli do posledných medovníkov. 🙂

vc-novor-kolaz

Continue reading