KONTAKT

E-mail: info@organizatorka.sk

Tel.: +421 911 523 088

Pre viac informácií pozrite aj domovskú stránku www.organizatorka.sk

***********************************************************************************************************

PODMIENKY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, spracovávame ich v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne. Robíme všetko preto, aby nedošlo k ich úniku, ani inému zneužitiu. Na stránke vintagecrafting.sk používame SSL certifikát na zašifrovanie dát prenášaných cez internet.

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, okrem sprostredkovateľov, ktorých uvádzame nižšie, a s výnimkou prípadov, ktoré nám ukladá zákon.

Pri prenose osobných údajov do tretích krajín dbáme na to, aby sprostredkovatelia boli z krajín zaručujúcich podľa rozhodnutia Európskej komisie primeranú úroveň ochrany osobných údajov, prípadne boli certifikovaní v režime Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA).

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov získaných prostredníctvom blogu vintagecrafting.sk je Mgr. Martina Valešová, adresa: Myslenická 3037/73, 902 03 Pezinok.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom: info@organizatorka.sk, alebo telefonicky: 0911 523 088.

SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ÚČELU

Zasielanie newslettera

Na zasielanie newslettera – marketingových informácií o novinkách a aktuálnych ponukách prostredníctvom e-mailu potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno,
 • e-mailová adresa.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, poskytnutý pri odoslaní objednávky, alebo registrácii na odber newslettera cez formulár na internetovej stránke vintagecrafting.sk.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho kliknutím na tlačidlo „odhlásiť“, ktoré nájdete na konci každého e-mailu (newslettera), alebo e-mailom na info@organizatorka.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom:

WebHouse, s.r.o., IČO: 36743852, Paulínska 20, 917 01 Trnava – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky vintagecrafting.sk;

The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, a Georgia limited liability corporation, sídlo: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (mailchimp.com) – kvôli evidencii e-mailových adries prostredníctvom registračného formulára a kvôli zasielaniu e-mailov.

Sprostredkovateľ The Rocket Science Group, ktorý má sídlo v USA (tretia krajina), je certifikovaný v režime Privacy Shield – Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Podľa rozhodnutia Európskej komisie patria Spojené štáty americké (USA) medzi tretie krajiny zaručujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak ide o spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield.

Pohľadnicový klub

Na registráciu v klube, zasielanie pohľadníc a súvisiacu komunikáciu potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • doručovacia (poštová) adresa.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, poskytnutý e-mailom pri registrácii do klubu.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho e-mailom na info@organizatorka.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme tretím stranám:

ostatným členkám Pohľadnicového klubu – ako príjemcom kvôli zasielaniu pohľadníc poštou (týka sa to mena, priezviska a doručovacej adresy).

Challenge a iné súťaže na blogu

V prípade zapojenia sa do challenge a iných súťaží na blogu vintagecrafting.sk potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e—mailová adresa.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, vyjadrený zaslaním prihlášky v zmysle podmienok príslušnej challenge alebo inej súťaže zverejnených na blogu.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho e-mailom na info@organizatorka.sk.

Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko zverejňujeme na stránke vintagecrafting.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom:

WebHouse, s.r.o., IČO: 36743852, Paulínska 20, 917 01 Trnava – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky vintagecrafting.sk.

Zákaznícka podpora: komentáre k článkom

Na poskytovanie zákazníckej podpory – zverejňovanie komentárov k článkom na stránke vintagecrafting.sk potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno,
 • e—mailová adresa.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, poskytnutý pri odoslaní komentára.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho e-mailom na info@organizatorka.sk.

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, prípadne aj priezvisko (ak ho uvediete) zverejňujeme v prípade komentárov k článkom na stránke vintagecrafting.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom:

WebHouse, s.r.o., IČO: 36743852, Paulínska 20, 917 01 Trnava – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky vintagecrafting.sk,
Automattic Inc., San Francisco, CA, USA – kvôli prevádzkovaniu antispamovej ochrany komentárov.

Sprostredkovateľ Automattic Inc. má sídlo v USA (tretia krajina) a je certifikovaný v režime Privacy Shield – Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Podľa rozhodnutia Európskej komisie patria Spojené štáty americké (USA) medzi tretie krajiny zaručujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak ide o spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield.

Prehliadanie a používanie stránky

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie stránky vintagecrafting.sk ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Súbory cookie používame na zapamätanie si používateľských nastavení, na nevyhnutnú funkcionalitu stránok a na meranie ich návštevnosti, a to na základe nášho oprávneného záujmu.

Na meranie návštevnosti využívame riešenie Google Analytics od sprostredkovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Služba Google Analytics využíva na vytváranie prehľadov interakcií návštevníkov na webových stránkach najmä súbory cookie prvej strany. Tieto súbory cookie slúžia na uchovávanie informácií, na základe ktorých nie je možné identifikovať konkrétne osoby. Viac informácií.

Sprostredkovateľ Google LLC má sídlo v USA (tretia krajina) a je certifikovaný v režime Privacy Shield – Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Podľa rozhodnutia Európskej komisie patria Spojené štáty americké (USA) medzi tretie krajiny zaručujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak ide o spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield.

Expirácia súborov cookie je podľa nastavenia prehliadača, alebo po ich odstránení.

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Tlačidlá sociálnych sietí

Na stránkach vintagecrafting.sk používame tlačidlá sociálnych sietí, napr.: Facebook, YouTube, Instagram, Google+, Pinterest. Na tlačidlách sú zobrazené logá týchto sociálnych sietí a kliknutím na ne sa do príslušnej sociálnej siete môžu prenášať údaje o stránke, ktorú ste navštívili, o informáciách, ktoré ste na nej získali, vaša IP adresa, údaje o vašom prehliadači, o jazykových nastaveniach, prípadne ďalšie údaje.

Vzhľadom na to, že nie sme prevádzkovateľom týchto údajov, je možné, že uvedené informácie nie sú kompletné. Viac informácií o získavaní a spracovávaní vašich údajov sociálnymi sieťami nájdete na ich stránkach.

Ak nesúhlasíte s tým, aby sociálne siete získavali o vás tieto informácie, neklikajte na ich tlačidlá.

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo:

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov (odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním),
 • získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú,
 • žiadať o opravu a doplnenie svojich osobných údajov,
 • žiadať vymazanie, alebo obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov,
 • preniesť svoje osobné údaje k inému prevádzkovateľovi,
 • namietať spracovávanie svojich osobných údajov.

Tieto práva si môžete uplatniť e-mailom na info@organizatorka.sk. Ak ste registrovaným zákazníkom opravu a doplnenie svojich údajov môžete uskutočniť aj priamo po prihlásení sa do svojho profilu.

Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.